İptal ve İade Şartları

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda İntolerans Testi satın aldığınız takdirde, size sunulan hizmetleri kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün yada sipariş verdikleri hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.İntolerans testi hizmeti için satın alım yapan kişiler, kendilerine gönderilen Test kit’inde belirtilen şekilde saç örneklerini firmaya geri göndermelidir.

4.Test hizmetinin başlaması için Saç örneklerinin firmaya geri gönderilmesi ön şarttır. Firma tarafından Test hizmeti tamamlanmış olan satın alımlar, alınmış kabul edilir ve alıcı tarafından ücret iade talebi yapılamaz.

5.Satın alınan test hizmetinin alıcıya sunulmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. Bu durumda satıcı hizmet satın alan kişiye Test hizmetini en geç 7 gün içerisinde yapmak zorundadır. Ancak tüm bunlara rağmen alıcıya hizmetin en geç 7 gün içerisinde sağlanamaması durumunda satıcı en geç 7 gün içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

6.Alıcı, satın aldığı İntolerans Testi hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının Alıcıya hizmet sağlama yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

7.İntolerans testi hizmeti Alıcıya sunulduktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan hizmet bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu İntolerans hizmet bedelini en geç 3 gün içerisinde satıcıya ödemek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE İNTOLERANS TESTİ HİZMETİ ÖNGÖRÜLEN ZAMANDA ALICIYA SUNULAMAZ İSE:

8.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve İntolerans test hizmeti süresinde Alıcıya sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin sunulmasının ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 7 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir.

CAYMA HAKKI:

9.ALICI; satın aldığı İntolerans testi hizmetini satın aldığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

10.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: Lurivo Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

ADRES: Hürriyet Mah. Fatih 1 Sok. No: 1 / 1 Bahçelievler / İstanbul

EPOSTA: bilgi@lurivotest-tr.com

TEL: 0212 909 44 25

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

11.Alıcı, satın aldığı hizmeti, bu 3 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

12.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

13.Cayma hakkının kullanılması için 3 (üç) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve İntolerans testi hizmetinin işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak hizmet alımları” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

14. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

15.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.

16.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle test hizmetinin sunulması imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

17.İntolerans test sonuçları satıcı tarafından Alıcıya sunulmuş olması durumunda sipariş iptali ve ücret iadesi söz konusu olamaz.

18.İntolerans testi için saç örneklerinin analizine başlanmış olması durumunda hizmet alımı iptali ve iade talebi yapılamaz.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

20.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

Bize Yazın
Lurivo Test Türkiye
Merhaba, Lurivo Test Türkiye'ye Hoşgeldiniz.

Sizi arayabilmemiz için lütfen iletişim bilgilerinizi bize iletin.

Lurivo Ekibinden Sevgilerle,
Call Now Button