KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Lurivo Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunması bizim için önemlidir. Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun öngördüğü ilkelere, hüküm ve şartlara uygun olarak kişisel verilerinizi işlemekte ve veri güvenliğinizin sağlanması için ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu amaçla hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızın Kapsamı Nedir?

 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiği
  • Hangi kategoride kişisel veri işlendiği ve örnek veri türleri
  • Kişisel verilerin işlenme yöntemi
  • Kişisel verilerin işlenme amacı ve hukuki sebepleri
  • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği
  • Kişisel verileri saklama süreleri
  • Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan teknik ve idari tedbirler; ve
  • İlgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi konusundaki haklarının neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerine

ilişkin bilgileri kapsar.

Hangi Kişi Gruplarının Kişisel Verileri İşlenmektedir?
Şirketimiz kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere ilişkin faaliyetlerde aşağıda belirtilen kişi gruplarının kişisel verilerini işlemektedir.

*Müşteri / Potansiyel Müşteri
*Üye
*Çevrimiçi Ziyaretçi
*Satıcı/Tedarikçi veya Satıcı/Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
*Potansiyel Satıcı/Potansiyel Tedarikçi veya Potansiyel Satıcı/Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi

Ayrıca KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda başka kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

İşlenen Veri Kategorileri Nelerdir?
Kimlik bilgisi (ad ve soyadı, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası), lokasyon bilgisi (teslimat adresi, iletişim bilgisi (telefon numarası, ikametgah adresi, e-posta adresi), finansal bilgi (fatura bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası), üye bilgisi (kullanıcı adı), müşteri/üye işlem bilgisi (satın alınan ürünler, alışveriş tutarı), işlem güvenliği bilgisi (şifre/parola bilgileri), pazarlama bilgisi (çerezler, beğenileri gösteren hareketler), hukuki işlem bilgisi (IP adresi).

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi Nedir?
*Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından internet sitesi, her türlü üyelik formu, anketler, çağrı merkezleri ve benzeri elektronik, sözlü ve yazılı kanallar aracılığı ile toplanmaktadır.
*Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Şirket gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir?
Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.
*Ürünlerimiz ile ilgili sizlere bilgilendirme yapabilmek, siz değerli kullanıcıların ihtiyaçlarının doğru değerlendirilmesini ve bu kapsamda ihtiyaçlarınıza uygun bilgiler vermek amacıyla sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyen meşru menfaatimiz bulunduğu için,
* Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi, satın almış olduğunuz ürünlerin size uygun bir şekilde ulaştırılmasını ve ürün ile ilgili ödemenizi yapabilmeniz amacıyla sözleşmesel yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için,
* Kişisel bilgi ve verileri; ürünlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti, değerlendirilmesi, kişiye özel (profilleme dahil) pazarlama ve reklam aktivitelerinin oluşturulmasını, düzenlenmesi, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası için proje, uygulama, kampanya vb. faaliyetleri hakkında tanıtıcı ve/veya bilgilendirme amaçlı olarak ve bunların yanında tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs. amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız firmalar ile paylaşmak, proje, uygulama, kampanya vb. faaliyetleri hakkında tanıtıcı ve/veya bilgilendirme amaçlı sms, elektronik posta göndermek, bu kapsamda yönlendirmelerde bulunmak ve bu yönden sınıflandırılma ve belli bir not sistemine tabi tutmak amacıyla ve açık rızanız ile,
*Ürün ve/veya hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz tüzel/gerçek kişilere alternatifler sunmak amacıyla açık rızanız ile,
*Yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılardan Site’nin alt yapı hizmetinin sağlanması amacıyla açık rızanız ile,
*Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek amacıyla meşru menfaatimiz ile,
*Ayrıca yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin veya düzenleyici kurumların aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.
*Şirket’in 5651 sayılı Kanun’da belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?
İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde,
*Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi, satın almış olduğunuz ürünlerin size uygun bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve ürün ile ilgili ödemenizi yapabilmeniz amacıyla, Şirketimizin iş ortaklarına,
*İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
*Şirket bunun dışında söz konusu kişisel bilgi ve verileri; önceden verdiğiniz açık rızaya uygun olarak tarafınıza bilgilendirme, reklam amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız firmalara,
* Şirketimizin internet sitesi alt yapı hizmetinin sağlanması amacıyla önceden verdiğiniz açık rızaya uygun olarak, yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılara,
*Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kurum ve kuruluşlara,
*Hizmet kalitemizi geliştirmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verilerini analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere,
*Kişisel verilerinizi anonim hale getirerek satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için firmalara,
*Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza,
*Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili mercilere
aktarılabilecektir.
Şirket, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
Kişisel Verileri Saklama Süreleri Nelerdir?
Kişisel verileri saklama sürelerimiz yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:
Kişisel Verilerin Türü Saklama Süresi İlgili Mevzuat
Finansal kayıtlar 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Üyelik ve siparişe ilişkin kayıtlar 10 yıl 6098 Sayılı Kanun
Çevrimiçi ziyaretlere ilişkin trafik bilgisi 2 yıl 5651 Sayılı Kanun
İş başvurusunda alınan özgeçmişler 1 yıl –
Müşterilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl, 6563 Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca 3 yıl 6563 Sayılı Kanun, 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun
Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
Ticari elektronik ileti kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler Nelerdir?
Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almayı taahhüt etmektedir.
Şirketimiz bu kapsamda aşağıdaki önemleri almaktadır:
• Web sitesinde kişisel verilerin toplandığı tüm alanlar SSL ile korunur.
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için periyodik olarak sızma testleri yaptırır ve sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder.
• Kağıt ortamdaki kişisel verilerin kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına karşın Şirketimize ait web sitelerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ve size bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?
KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, bilgi@lurivotest-tr.com e-posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Hürriyet Mah. Fatih 1 Sok. No:1 İç Kapı No: 1 Bahçelievler / İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler
Şirketimizin işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında her zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu değişiklikler, değiştirilmiş Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının yayınlanmasıyla birlikte derhal yürürlüğe girer.

Veri Sorumlusu: Lurivo Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.

Adres : Hürriyet Mah. Fatih 1 Sok. No:1 İç Kapı No: 1 Bahçelievler / İstanbul

Bize Yazın
Lurivo Test Türkiye
Merhaba, Lurivo Test Türkiye'ye Hoşgeldiniz.

Sizi arayabilmemiz için lütfen iletişim bilgilerinizi bize iletin.

Lurivo Ekibinden Sevgilerle,
Call Now Button